ThinkPad X1 Carbon 2018拆机图赏


内部做工非常规整,下方电池上方主板的设计能最大化的增加电池容量,同时在设计、组装等方面也非常方便。

硬盘标配的是三星PM981 TLC的,

采用了单风扇双热管的散热模组,固态硬盘、网卡位于另一侧,

同时该机还预留了4G模块插口,用户想要使用4G的话,可以额外购买一个4G模块。但是没有预留天线,需要自行购买天线安装。

经典! ThinkPad X1 Carbon 2018拆机图赏

ThinkPad X1 Carbon 2018(20KHA003CD) 电商报价 ¥14999--¥16999

经典! ThinkPad X1 Carbon 2018拆机图赏

经典! ThinkPad X1 Carbon 2018拆机图赏

经典! ThinkPad X1 Carbon 2018拆机图赏

经典! ThinkPad X1 Carbon 2018拆机图赏

经典! ThinkPad X1 Carbon 2018拆机图赏

经典! ThinkPad X1 Carbon 2018拆机图赏

经典! ThinkPad X1 Carbon 2018拆机图赏

经典! ThinkPad X1 Carbon 2018拆机图赏

经典! ThinkPad X1 Carbon 2018拆机图赏

经典! ThinkPad X1 Carbon 2018拆机图赏

经典! ThinkPad X1 Carbon 2018拆机图赏

经典! ThinkPad X1 Carbon 2018拆机图赏

经典! ThinkPad X1 Carbon 2018拆机图赏

经典! ThinkPad X1 Carbon 2018拆机图赏

经典! ThinkPad X1 Carbon 2018拆机图赏

当你凝视深渊的时候,深渊也在凝视你。